top of page

 Vision Compensatory Training  (VCT) och StreamLights: rehabhjälpmedel vid homonym hemianopsi 
 

Bakgrund Homonym hemianopsi (HH) innebär förlust av samsidiga halvor i båda ögonens synfält. HH kan vara vänstersidig eller högersidig. HH orsakas oftast av stroke och kan vara isolerad eller kombinerad med andra handikapp. HH som består mer än några dagar efter insjuknandet kommer oftast att bestå för framtiden. En del patienter anpassar sig så småningom relativt framgångsrikt till handikappet medan andra aldrig gör så. VCT och StreamLights siktar på att underlätta anpassningen till HH. De förväntas göra störst nytta tidigt i förloppet och speciellt hos patienter utan svåra komplicerande handikapp såsom pares eller neglect.  

 

Diagnos  HH är ofta lätt att diagnosticera från det allmänna

beteendet. Ett praktiskt bedside-knep är att be patienten titta

noga på undersökarens näsa och tala om hur många ögon

han/hon kan se, samtidigt som undersökaren noga bevakar att

patienten inte sneglar. Den som har HH kan bara se ett

av undersökarens ögon. Vid tveksamt utfall behövs mer

avancerade metoder, kanske t o m undersökning av ögonläkare. 


En dynamisk illustration av HH-syn finns på denna länk:  http://www.neuro-o.se/SeeDefVis/seeDef2.html#scot 


Att leva med HH Det finns två huvudtyper av problem vid HH. Det ena är att få överblick över den del av omgivningen som faller inom synfältsdefekten, t ex att finna vägen genom en dörr eller att undvika att kollidera med mötande personer. HH är alltid körkortshinder. LookAhead syftar att träna upp vikten av att aktivt titta åt skadesidan för att underlätta dagliga livets aktiviteter men kan aldrig häva körkortshinder. 


Den andra huvudtypen av problem rör läsning av löpande text. Patienter med högersidig HH har svårt att finna nästa ord på raden medan patienter med vänstersidig HH har svårt att hitta var nästa rad börjar. StreamLights syftar att ständigt men diskret påminna patienten åt vilket håll blicken måste riktas för att få flyt i läsningen. 


VCT är en modern variant av ett gammaldags mekaniskt labyrintspel. Den 
viktigaste skillnaden är att VCT kan spelas bara i

en enda riktning, nämligen in i synfältsdefekten.

Det finns inga rattar som i det traditionella spelet utan man spelar genom att

luta iPoden i den riktning pucken ska glida för passera genom

labyrinten fram till målet. Podden måste inte hållas horisontellt utan

läget är valfritt: det går t o m att spela i liggande, med podden upp

och ner.

 

Podden bör inte läggas på ett bord el dyl utan bör fattas mellan båda händerna. 
Anledningen till att podden bör hållas mellan båda händerna är hjärnan vet var händerna är. Denna kunskap hjälper till att definiera spelplanen även inom det blinda området. 

 

Börja genom att välja spelriktning med pilknapparna. Välj sedan spelnivå genom att trycka på en av sifferknapparna. Nivå 1 är enklast och innehåller inget hinder alls medan högre nivåer adderar allt fler hinder. Tryck till sist på startknappen för att öppna spelfältet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håll podden mellan båda händerna och luta den så att den röda pucken glider fram mot gapet i det första hindret. Justera lutningen så att pucken glider genom gapet. Fortsätt sedan genom de olika gapen fram till målet, det gröna ”hålet”. När pucken nått fram avslutas spelet och startsidan visas igen, tillsammans med ett poängtal för resultatet. För att kunna se hur övning ger färdighet behöver poängen och spelnivån noteras. 
 

En påbörjad spelomgång kan avbrytas genom att knacka två gånger på skärmen. 


Det är lätt att se att VCT tillåter val av antalet hinder i labyrinten. Det är inte lika lätt att se att LookAhead också varierar puckens friktion mot underlaget. Pucken glider mycket långsamt i spelnivå 1, och allt snabbare i högre nivåer. 

 

StreamLights är ett mycket enkelt läshjälpmedel. Principen är att ständigt men diskret

påminna om åt vilket håll patienten måste titta för att finna nästa ord eller nästa rad.

Välj först rörelseriktning för de

strömmande punkterna, till höger för

högersidig HH, till vänster för vänstersidig.

Ställ in lagom ljusstyrka med dragreglaget.

Lägg till slut podden alldeles under den

text som ska läsas, så att både text och

ljuspunkter syns samtidigt.  

 

Skötsel Anslut alltid iPoden till laddaren när den inte används. Vid eventuella tekniska problem: notera poddens namn på etiketten på baksidan och beskriv problemet i epost till visumetrics@telia.com. Lämna gärna med telefonnummer och bästa telefontid. 


Samordnare christian.blomstrand@neuro.gu.se 
 
 

Monalisa.jpg
labyrint.jpg
Look ahead bild 2.png
Streamligt bild.jpg
bottom of page